skip to Main Content
Pergolakan Di Zaman Abu Bakar As-Shiddiq

Pergolakan di Zaman Abu Bakar As-Shiddiq

PAM WIYUNG – Surabaya, Di masa kekhalifaan Abu Bakar As-Shiddiq kekisruhan negara sumbernya ada dua. Yang pertama orang yang menolak membayar zakat. Kedua adalah para nabi palsu.

Dalam Al-Bidayah wa An-Nihayah, Imam Ibn Katsir, menulis judul Peperangan Abu Bakar Melawan Orang-orang Murtad dan Penolak Zakat, Abu Bakar sampai membentuk sebelas ekspedisi militer untuk menumpas gerakan tersebut.

Semula Umar bin Khatab ra mencoba membujuk Abu Bakar agar tidak memerangi penolak zakat. Kata Abu Bakar, ”Demi Allah, jika mereka berani menolak menyerahkan seutas tali yang dulunya mereka berikan pada Rasulullah SAW, aku pasti akan memerangi mereka karena penolakan ini.” (Riwayat Ahmad, Bukhari, dan Muslim).

Pada riwayat lain disebutkan bahwa Abu Bakar ash-Shiddiq yang dikenal sangat lembut perangainya menyatakan:

”Rasulullah SAW telah wafat dan wahyu sudah tidak turun lagi! Demi Allah aku akan memerangi mereka selama masih memegang pedang di tanganku meski mereka tidak mau menyerahkan seutas tali!” (Tarikh Al-Khulafa’, karya Al-Suyuthi)

Ungkapan Abu Bakar ‘dan wahyu sudah tidak turun lagi’ menunjukkan ketegasannya terhadap persoalan nabi palsu. Dari Handzalah bin Ali Al Laitsi ia berkata, ”Abu Bakar memerintahkan Khalid bin Al Walid memerangi orang-orang dengan sebab lima rukun Islam.

Siapa saja yang menolak salah satunya hendaknya ia diperangi.” (Adz-Dzahabi, Tarikh Al-Islam).

Terkait dengan perang melawan kelompok murtad itu, Ibnu Mas’ud berkata, ”Setelah Rasulullah SAW wafat, kami hampir saja binasa kalau saja Allah tidak menganugerahi kami kepemimpinan Abu Bakar.” (Tarikh Adz-Dzahab)

Juga dikatakan: ”Demi Allah, aku melihat Allah telah melapangkan dada Abu Bakar untuk melakukan perang dan baru aku tahu, inilah keputusan yang benar.”(Bukhari hadits no 1.561)

Sumber : https://www.republika.co.id/berita/qfksol320/dukungan-sahabat-ke-abu-bakar-untuk-perangi-pengaku-nabi

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back To Top